06-11-2019

Aplikacja Dipherline kolejna aktualizacja

Diphereline SR to specjalistyczny lek stosowany w leczeniu urologicznym. Podstawowym narzędziem służącym

do komunikowania cech i zalet Diphereline SR jest zaprojektowana i rozwijana przez naszą agencję aplikacja mobilna na iPady. Uzupełniana o nowe treści stanowi obecnie bogate kompendium wiedzy na temat choroby, możliwych form terapii, działania leku oraz korzyści wynikających z jego stosowania. Właśnie zaktualizowaliśmy ją o nowe treści.