24-03-2021

Film EvoBus Polska

W zrealizowanym przez naszą agencję filmie EvoBus Polska podsumowuje rok 2020
i przedstawia plany na przyszłość.
Ostatni rok był dla branży transportowej wyjątkowo trudny.
Mimo to nasz klient może pochwalić się kolejnymi sukcesami, a bliski koniec pandemii
pozwala mieć nadzieję na ożywienie rynku.