01-06-2021

Analiza i prezentacja danych

Kiedy dostajesz nieobrobione dane np. od NFZ.